SQUAD闪电庞克撞色LOGO短TEE

  • 作者:
  • 2020-06-09
  • 669人已阅读

台湾街头品牌《SQUAD》本週以涂鸦手绘风格重新演绎品牌logo字样,展现设计者mix & match功力。仔细观看还能发现童趣的字体中夹杂着骷髅、闪电等元素,看起来或穿起来都非常具有街头感。

SQUAD闪电庞克撞色LOGO短TEE

SQUAD闪电庞克撞色LOGO短TEE

SQUAD闪电庞克撞色LOGO短TEE

SQUAD闪电庞克撞色LOGO短TEE

SQUAD闪电庞克撞色LOGO短TEE

SQUAD闪电庞克撞色LOGO短TEE

SQUAD闪电庞克撞色LOGO短TEE

SQUAD闪电庞克撞色LOGO短TEE

SQUAD 2013 S/S Lightening Bolt Punk Font Tee闪电庞克撞色LOGO短TEE

尺寸 : XS / S / M / L / XL

定价 :NT.1100

■ SQUAD网路商店 http://tinyurl.com/jw3gwus